Workshop med Hanna Sundberg

Hanna Sundberg: Vi börjar med att prata om vad begreppet kaos och att få vara sig själv innebär och sedan jobbar vi fram figurer i textila material. I mina exempelfigurer har jag arbetat utifrån tankar som att kaos skulle kunna vara att inte få vara sig själv, samt att kaotiska situationer kan innebära att det inte finns utrymme för att få vara sig själv och hur känslan av att det inte är okej att vara den man är kan få en att känna sig som ”ett slags monster”. Monsterna som jag sytt är dock till största del glada och stolta över att vara sig själva (samtidigt som de ser lite kaotiska ut), utom den nedersta figuren som håller sina ”sprakande färger” inom sig och ser lite mer ledsen, grå och sluten ut.