Workshop Färg och Form – från 0 år och uppåt

Bakgrund orange.

Var med från begynnelsen och skapa förutsättningarna för en stor akvarell som kommer att vara del av skapandeprocessen under hela utställningsperioden.Prova vad som händer när vi målar på ett stort blött papper. Verket hänger under hela utställningsperioden och du kan komma flera gånger och fylla på bilden om du vill.