Den konstnärliga processens pedagogik?

Hur ser konstnärer på konstundervisning? Samtalet undersöker hur vi kan närma oss konst i utbildningssammanhang utifrån den konstnärliga processen. Hur kan den användas för att förmedla konst? Processen är ofta föränderlig och utan förutbestämd destination. Den kan vara idé-, metod-, eller materialbaserad. Hur påverkar det förutsättningarna? Vi tittar också kritiskt på kollegors texter och tankar om konst i utbildning, t ex Radikal pedagogik och intersektionalitet ur Malmö Fria Kvinnouniversitets perspektiv, Sol Le Witt, Paul Theck och Joseph Beuys och konstens förmåga att skapa världsbilder, demokratisera, kritiskt granska och ifrågasätta. Är konsten en medborgarutbildare? Har konstnären medborgerliga skyldigheter i utbyte mot rätten att utöva sitt yrke? Whiteboardtavlor används som stöd och dokumentation.

Samtalet leds av Kristian Körner, utbildad vid Glasgow School of Art och Malmö högskola.

Att tänka på

Förbered dig gärna genom att ta del av Kristians instruktioner som du hittar här: http://www.konstitutet.se/2015/09/11/kpk3-1/