Truls Melin i Lunds konsthall

Truls Melin

10 oktober 2015 – 10 januari 2016

Under vintern 2015 visar Lunds konsthall en utställning med skulptören Truls Melin. Ofta skapar Melin enfärgade men mångtydiga konstverk där drömvärld och vaket tillstånd möts. Konsten frammanar här paradoxala tillstånd där undervattensmiljöer eller källarrum framträder i upphöjd nivå. Byggnader, båtar eller ånglok antar egenskaper som vore de levande varelser. Melins skulpturer framställs inte sällan i grå eller gröna toner, nyanser som också används i olika utrymmen som sjukhus och u-båtar för att fungera med lugnande inverkan. Skulpturerna sammanför igenkännbara element ur sinnevärlden som i sina nya kombinationer ter sig outgrundliga. Melins värld är en plats där barndomens modellbyggen möter dagdrömmens tankeflykt.

Truls Melin, född 1958 i Malmö, verksam i Köpenhamn. Studier vid Målarskolan Forum i Malmö 1978-79 och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1979-84. Sveriges representant vid Venedigbiennalen 1993.

Kolla in alla workshops och aktiviteter vi har i Lund under veckan, samt gör din föranmälan här!

Att tänka på

I kvarteren kring Lunds konsthall finns ett stort utbud av restauranger och caféer vilket möjliggör att varva konstupplevelser med mat och dryck.