Skapa och improvisera med ShareMusic

Under temat performance och musik får alla improvisera, skapa och testa kreativa uttryck. Olika former av teknisk utrustning gör det möjligt för alla att hitta sitt eget uttryckssätt oavsett förkunskaper eller eventuell funktionsvariation. Fokus ligger på det kreativa skapandet tillsammans. Workshopen avslutas med ett uppspel.