Simryn Gill. Världen öppnar sig

Under Bästa biennalen visar Lunds konsthall en separatutställning med konstnären Simryn Gill. Utställningen Världen öppnar sig är på samma gång bildmässigt inbjudande och tankemässigt utmanande och innehåller fotografier, tryck, andra verk på papper och tredimensionella verk från det sista årtiondet. Om vi vore på jakt efter en övergripande metafor för att beskriva Världen öppnar sig kunde vi, med viss förenkling, säga att den gestaltar vår erfarenhet av kartläggande och vårt kartläggande av erfarenhet. Något som förenar de utställda verken är en bakomliggande vilja att låta saker göra avtryck, både bildlikt, som när världen gör avtryck i konstnären och hon förmedlar detta till oss genom sina verk.