Samtal och workshop med Maria Backlöf på temat FÖRVANDLING

Samtal och workshop med Maria Backlöf på temat FÖRVANDLING

Maria säger: ”För mig har konsten alltid handlat om att bygga upp för att riva ner, att ändra och flytta om, att förvandla. Något för händerna att göra, något för fantasin att sväva ut i något för tankarna” 

Följ med Maria och skapa och samtala med utgångspunkt från hennes textila skulpturer, foton och teckningar

Att tänka på

Oömma kläder. Frukt/ enklare mellanmål.