I move, you move, we move (15 år och uppåt)

I move, you move, we move

Välkommen till en öppen dansworkshop! Tillsammans utforskar vi musik, rummet och rörelse som sätt att kommunicera med varandra. Genom tillit och engagemang skapar vi en känsla av tillhörighet.

Workshopsledare är dansaren och koreografen Atoosa Farahmand.

Obs, för alla 15 år och uppåt

Workshops för 5-10 år samt för 10-15 år ges tidigare samma dag. Se vårt program för mer info!

Att tänka på

Begränsat antal platser, först till kvarn.
Fri entré!
Språk: Svenska och engelska.
Klädsel: Kom som du är!
Inga förkunskaper krävs.