Minna Palmqvist: Intimately Social 4.09 / 2015 edition

Vi har bjudit in den omtalade modeformgivaren och konstnären Minna Palmqvist att skapa ett nytt verk för Bästa Biennalen. Minna Palmqvists plagg och objekt  tar form ur intima detaljer och oönskade kroppsformer, de spräcker fasader och förväntningar. I det nyskapade verk som visas på Bästa Biennalen utforskar hon de förvandlingar vi dagligen genomgår genom vår klädsel, såväl kroppsligt som i vår identitet. Tanken är att verket ska fungera som underlag för en diskussion om konflikten mellan vad vi önskar oss och det vi försöker dölja.