Magdolna Szabó

Under Bästa biennalen visar Kulturhuset Vita Skolan en utställning med konstnären Magdolna Szabó.

Szabó arbetar i akvarell och i serigrafi som hennes främsta uttrycksmedel, hon

reflekterar över livet i en abstrakt bildvärld.

Vernissage den 17 oktober kl. 16 – 18. Utställningen pågår till 10 november, 2017.

Under utställningsperioden kommer även workshops att genomföras på temat

Konsten som mellanrum, vars syfte är att betona konstens roll i dagens samhälle

med överflöd av information.