Live Art för Barn

Liveart.dk bjuder barn, föräldrar och andra nyfikna till en trevlig eftermiddag på museet med mat, dricka, snack och performancekonst.

Kausalainen ser på världen som en organisk enhet, ett kaotiskt organ där alla delar är lika viktiga. Amundason producerar humoristiska och kraftfulla konstverk men enkla medel.