Live Art för Barn

Liveart.dk bjuder barn, föräldrar och andra nyfikna till en trevlig eftermiddag på museet med mat, dricka, snack och performancekonst.

Sibylle Peters undersöker och diskuterar pengar med sin ”Barnbank” och Kurt Johannessen är intresserad av små ting och handlingar, som döda flugor.