Konst, när?

Många anser att konst är konstigt. Det ser vi som ett problem. Det uppstår redan i skolan. För ett barn är hela tillvaron konstig. Viljan att förstå och ställa frågor om det konstiga driver den mentala utvecklingen. Det är först när man tror att man förstår något som konst kan bli riktigt konstig.

Många rider på föreställningen om konstens konstighet. Även konstnärer. Vilket ansvar har vi, och konstvärlden i stort, för att konst ska vara en angelägenhet som berör och är öppen för alla? Finns det risker med att delge konsten en praktisk nytta eller funktion?

Samtalet leds av Cecilia Sterner, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och San Francisco Art Institute, och Magnus Ottertun, som gick ut Konsthögskolan i Malmö 2001.

En del av projektet Outreach med stöd av Kulturkontakt Nord.