Kaos. Fragment av verklighet

Är helheten större än summan av alla dess fragment?

I det första skedet arbetar Johanna fram egna bilder med tolkningar av temat kaos.

I det andra skedet bjuder konstnären in ett flertal vänner från olika sociala medier att skicka in egna bilder med tolkningar av temat kaos.

I det tredje skedet samlar Johanna in  alla bilder som skrivs ut. I det sista skedet skapar Johanna ett eget alster/en helhet.

Genom kaoset föds vi igen.

 

 

 

 

Att tänka på

Vår vision är att Moulin ska fyllas med positiv energi, kreativa tankar och ge allmänheten nya upplevelser om konst och fotografi.