Improvisera och skapa med ShareMusic

Under temat performance och musik ska alla få improvisera, skapa och testa kreativa uttryck. Olika former av teknisk utrustning gör det möjligt för alla att hitta sitt eget uttryckssät toavsett förkunskaper eller eventuell funktionsvariation. Fokus ligger på det kreativa skapandet tillsammans. Workshopen avslutas med ett uppspel.