Hen – om makt och språk

Vilket inflytande har språk på vårt tänkande?

Kan nyskapande ord förändra samhället? Varför

skapas överhuvudtaget nya personbenämningar

som hen? Och varför upprör dessa nya ord så

många personer? Daniel Wojahn, språkforskare

vid Uppsala universitet/Södertörns högskola,

föreläser om hur språk, tänkande och makt

hänger ihop.