Helena Mutanen – spricker som rötter

Helena Mutanen ägnar sig åt ett utforskande av identitet, tillhörighet och ursprung. Hon beger sig ut på upptäcktsfärder i sitt allra innersta och finner minnen och erfarenheter som är personliga, men som även i någon mån kan kännas igen av alla som bär på upplevelser av uppbrott, migration och förlust. Fragment av minnen och erfarenheter från tider som flytt och platser som lämnats har utgjort utgångspunkten för Helena Mutanens skapande under senare år.

I utställningen Spricker som rötter visas installation, skulptur, fotografi och videoverk.