Fyra konstnärer med fyra olika uttryck.

Bilderna ger utrymme för olika tolkningar; vad är det vi ser och hur skall vi uppfatta det vi ser.

Det handlar om minnen, om kaos och om en verklighet som ibland förändras.

Det finns en trygghet i det kända och i spåren av det förflutna.

Det objektiva och det subjektiva lyfts i verken och frågor ställs.

Finns det en sann verklighet eller är verkligheten censurerad?

 

Konstnärerna arbetar med måleri, foto och blandtekniker.

Conny Blom, Max Mikael Book, Pia Hansson och Björn Olsson.