Flying Carpet – ett socialt samverkan och konstprojekt i Ängelholm, Helsingborg och Höganäs

Följ Flying Carpet process på vår hemsida!

http://artpitart.blogspot.se/

Att tänka på

Utställningen är på hemsidan!