Flying Carpet – ett textilt konstverk skapas med Rita Winde

Flying Carpet i Ängelholm

Det låter äventyrligt, spännande och lite kaosigt! Gör en resa tillsammans med oss, var med och skapa en flygande matta. Vi vill ha ett hållbart samhälle och tänka på naturen och varandra. Recykla och ta med textil! Riktas till barn, unga och vuxna och vi flyger över kommungränserna. Det är gratis, vi ses!
Kronohäktet, Ängelholm 28 okt kl. 10.00 – 12.00

Att tänka på

Tag med textilier som du vill återvinna till konstverket.