En workshop med Karin Frennesson Westblad på tema: Kompisar!

En workshop med Karin Frennesson Westblad Tema: Kompisar!

Tillsammans med Karin kommer ni arbeta med redan färdiga (ready made) saker och förvandla dem på olika sätt till skulpturer/ figurer/ gubbar/ människor och kompisar! Här kommer samtalet och arbetet handla om att vi alla är olika och att arbetsprocesser med konst skapar möjligheter att uttrycka detta och trots det får vara med i en gemenskap. Limma och klippa/ klistra!

Att tänka på

Enklare mellanmål.