DROP-IN ART KAOS

I ett rum fullt av nyfikna människor och spännande material, vill återSKAPA skapa ett kreativt KAOS tillsammans med er. Ett kaos som berikar, kittlar sinnena och väcker tankar för en hållbar värld och hoppfull framtid.

Välkomna till återSKAPAs Drop-In Art-KAOS, söndag 22/10 kl. 12-16. En plats för alla, där stora och små möts för att umgås och skapa tillsammans. Gratis så klart! Kliv in i vår fantasifulla värld som rymmer både materialbank och skapande verkstad. Skapa fritt med okända och oväntade material som både inspirerar och utmanar oss att tänka nytt och bryta normer!