Dold Konst

Under Bästa biennalen kommer Kulturföreningen Artpit samarbeta med Meteor som arrangerar Dold Konst, en utställning  i stadens natur där konstnärer från hela världen installerar konstverk i träd och längs kanalen i Malmö i Slotts och Kungsparken (…och i Höganäs….) . Det är diskreta, tänkvärda, politiska, poetiska verk som kan väcka tankar hos de som promenerar i parken. Under utställningen kommer vi att organisera workshops både för barn och vuxna , där man kan tillverka  konstverk och hitta sin egen plats för att integrera  dessa i Dold Konstutställningen. Vi kommer att ha nattvandringar och leta efter den dolda konsten. Över 120 konstnärer från Sverige, Danmark, Finland, Åland, Island,Norge , Estland , Litauen,USA, England, Spanien, Belgien, Holland , Egypten, Iran, Indien, Kashmir och 15 konstnärer från Höganäs. Utställningen är en hyllning till träd och natur. Bokträden i parkerna lever farligt, se denna tidningsartikel : : http://www.sydsvenskan.se/malmo/manga-sjukatrad-ikungsparken/     

Medverkande är konstnärer från olika delar i världen och konstnärer från Höganäs:

                                                                                                                                                                                                                                                                         Agneta Werner, Sverige/ Danmark                                                                                                                                                                                                 Bengt Adlers, Sverige                                                                                                                                                                                                                         Monika Murawska, Polen & Holland                                                                                                                                                                                               Sonja EM Andersson, Sverige
Marja Nurminen, Finland
Ylva Lund, Sverige
Yayoi K Malm, Sverige
Asle Nyborg, Sverige
Kiwa Saito, Sverige
Martin Severinsson, Sverige
Tuula Närhinen, Finland
Marnie Weber, USA
Marko Cesarec, Sverige
Sajitha Shankar, Indien
Hans Johansson, Sverige
Inder Salim/Tamara de Laval, Kashmir/ Sverige
Ann Blomberg, Sverige
Victoria Curling Ericsson, Sverige
Bhavna Sonawane, Indien
Magdalena Cavallin, Sverige
Gertrud Alfredsson, Sverige
Tahere Goudarzi, Iran
Karin Frennesson Westblad, Sverige
Eva Magnusson, Sverige
Pia Eldén Lindsten, Sverige
Lena Ignestam, Sverige
Ihab Abdel Latif, Egypten
Lena Cronström, Sverige
Joanna Thede, Sverige                                                                                                                                                                                                                          Marje Taska Berglund, Sverige

 

Att tänka på

Ta med fika och picknick och kläder efter väder.