Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum av Kollaborativet

”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum” är en visuell, taktil och kroppslig upptäcktsresa där besökarna bjuds in att leka med svenskt teckenspråk i magiska rum. Utöver den sinnliga upplevelsen vill Kollaborativet väcka undringar omkring språk och kommunikation samt nyfikenhet inför svenskt teckenspråk.

 

Boka plats i museets entré

För mer info se: www.kollaborativet.se