Beam me up!

Beam me up! är en utställning där samtidskonsten möter science fiction och rymden. Rymden har alltid varit en oändlig källa till fascination och inspiration för författare, konstnärer, filmare och självklart vetenskapsmän. Science fiction handlar om idéer, om sätt att spegla och beskriva världen både som den är och som den skulle kunna vara.

Konstverk av sex konstnärer presenteras. I utställningen visas bl.a. Agnes Meyer-Brandis video The Moon Goose Colony, där får vi följa konstnärens arbete med att föda upp och prägla 11 mångäss, fåglar som årligen kan resa mellan jorden och månen enl. en brittisk 1600-talsroman om månresor. I Ann Lislegaards verk Time Machine (2011). Här stammar och hackar en dator-animerad räv sig igenom en redogörelse för sitt besök i framtiden. Jone Kvies skulpturer ger uttryck för rymdens mystik och dragningskraft men utifrån vetenskapliga undersökningar.

Deltagande konstnärer: Christian Andersson, Gunilla Klingberg, Jone Kvie, Ann Lislegaard, Nathalie Melikian, Agnes Meyer-Brandis