Balansakter

Utställningen Balansakter av Erika Janunger bjuder in till ett lekfullt utforskande av rum, kropp och gravitation – vad händer när det invanda förskjuts?

Erika Janunger är inredningsarkitekt, konstnär och musiker och har i ett längre pågående arbete fokuserat på temat rumsligheter. Tidigare i form av filmiska verk ”Weightless” (2012) och ”Longing to fly/Longing to fall” (2014) som gjorts i samarbete med koreografen Oskar Frisk. Filmerna är allkonstverk där dans, arkitektur, musik och design samverkar till en poetisk betraktelse och uppmaning.

I utställningen visas dessa filmer kompletterat med ett nytt tillägg i form av två scenografier där besökare själva kan experimentera med rörelseövningar. I dessa rum är golven förskjutna, 10 respektive 90 grader, och besökarna filmas i realtid med kameror vridna i samma vinklar. Filmerna visas rättvända och i dessa ser sig besökarna besitta möjligheten att både förskjuta och upphäva tyngdlagen.

Om tanken kring de förskjutna rummen och vad hon vill uppnå med dem säger Erika;

Det kan hända vad som helst. Jag tror att man blir lyckligare när vad som helst kan hända. Man vrider sitt fokus och börjar leka med sina sinnesintryck. Livet blir inte lika allvarligt. Många av oss är så fokuserade på effektivitet och resultat. Vi blir lite lyckligare om vi får gå runt och uppleva, inte känna att man måste prestera.”