Återvinning i nytt ljus

Joanna Thede kommer att hålla i två workshops under Bästa Biennalen med elever på Åbyskolans språkintroduktion. Med hjälp av återbrukat material ska de få skapa mobiler och sedan se hur ljuset förändrar deras konstverk under dagens gång.

Konstverken kommer sedan att integreras i Joannas utställning som samtidigt pågår i konsthallen och kan beskådas under konsthallens öppettider.