KONSTFESTIVAL MED TEMA FÖRVANDLING

Bästa Biennalen! 2015

Konst kan förvandla oss. Tankar, erfarenheter och fantasier kan bli bilder och okända världar. Temat för Bästa Biennalen! 2015 är just Förvandling.

Bästa Biennalen! hålls vartannat år sedan 2013 och visar samtidskonst över hela Skåne. Under biennalen kan du se utställningar, performancer, delta i workshops och live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal. Vi tackar varmt de deltagande 50 konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer för konst som under 2015  var med och skapade en fantastiskt biennal!

17 okt - 1 nov 2015

Program 2015

Med stöd av